Declaración de accesibilidad
Self Psicología.

Estamos comprometidos a hacer accesible nuestro sitio web de conformidad con el , sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público (en adelante, Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre) Ver BOE haciendo clic aquí.

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente confore co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. Falta de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro: poderían existir fallos puntuais de edición nalgunha páxina web, tanto en contidos HTML como en documentos finais, publicados en data posterior ao 20 de setembro de 2018 (data de entrada en vigor do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro). Concretamente, pode haber erros naqueles documentos que conteñen gráficos, táboas complexas ou naqueles asinados electronicamente antes da súa revisión de accesibilidade.
 2. Carga desproporcionada: no aplica.
 3. O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable: Existen arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpren na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade; tamén poden estar nesa situación contidos de terceiros non financiados, nin desenvolvidos, nin baixo o control deste Ministerio.
 

Preparación de la presente declaración de accesibilidad

La presente declaración fue preparada en marzo de 2023.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo propio organismo.

Observacions e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro) como, por exemplo:

 • Informar sobre cualquier posible incumplimiento por parte de este sitio web.
 • Transmitir otras dificultades de acceso al contenido.
 • Formular calquera outra consulta ou suxerencia de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

A través das siguientes vías:

 • Correo electrónico: selfpsicologiaribeira@gmail.com
 • Teléfono: 698152846
 

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola dirección da empresa, como unidade responsable dos contidos deste sitio web.

Contido opcional.

La versión actualmente visible de este sitio web es de marzo de 2023 y en esa fecha se hizo la revisión del nivel de accesibilidad vigente en el momento.

A partir de dita data levan a cabo revisións parciais diarias da contido web novo ou modificado, tanto dos persoais como das páxinas e documentos finais publicados, a fin de asegurar o cumprimento dos requirimentos de accesibilidade da Norma UNE-EN 301549:2019, considerando as excepcións do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro.

Entre outras adóptanse as seguintes medidas para facilitar a accesibilidade:

 • Uso de texto alternativo nas imaxes.
 • Os enlaces ofrecen detalles da función o destino do hipervínculo.
 • Uso dos estándares del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.
gl_ESGalego